Гражданско, Търговско и Данъчното право

В периода 2011 г. – 2013 г. адвокат Свилен Евгениев Стоянов практикува основно в областта на гражданското, търговското и данъчното право. Обслужва клиенти като:


 • „Булгарплод – София” АД
 • „РУМ ДЕНИЦА” АД
 • „Нова Деница” АД
 • „Топлофикация - Бургас” ЕАД
 • „Топлофикация - Плевен” ЕАД
 • „Топлофикация-Габрово” ЕАД
 • „Топлофикация-Враца” ЕАД
 • „Брикел” ЕАД
 • „Въгледобив Бобов Дол” ЕООД
 • „Магазини Европа” АД
 • „Мина Бели Брег” АД
 • „Мина Станянци” АД
 • „Мина Черно Море – Бургас“ ЕАД
 • „Мина Чукурово” АД
 • „Радомир – Метали“ АД
 • „Радомир Метал Индъстрийз” АД
 • и др.
 • .