Търговското и Застрахователното право

През 2013 г. обслужва правно Застрахователно Акционерно Дружество “ОЗК – Застраховане” АД. Правната дейност се съсредоточава в областта на търговското и застрахователното право.
От 2013 г. до 2020 г. представлява Застрахователно Акционерно Дружество “ОЗК – Застраховане” АД по повече от 5 000 граждански и търговски дела срещу различни физически и юридически лица, както и по дела срещу други застрахователни компании.
Изгражда се като един от водещите адвокати в областта на застрахователното право. Представлява физически и юридически лица в отношенията им с български и чуждестранни застрахователни компании. До 2020 г. е провел успешно повече от 3 000 дела на физически лица срещу застрахователни компании.